Corina Pavlova and the Lion’s Roar / Corina Pavlova a Rhuo’r Llew

Corina PavlovaThursday & Friday / Iau & Gwener
21/11/2013 – English language show
22/11/2013 – Sioe Gymraeg
10:30am & 1:30pm
£6

 

Mr McAlistair’s Pet Shop is unique, it is the only Pet Shop in the world where the pet chooses you!

So when Mr McAlistair promises Corina Pavlova the perfect pet in time for Christmas, Corina can’t wait to find out what it might be. A kitten? A snake? A zebra, perhaps?

Join Corina for an exciting adventure filled with animals of all shapes and sizes in a festive treat for all the family, full of singing, dancing and roaring!

 

Mae Siop Anifeiliaid Anwes Mr McAlistair yn unigryw, dyma’r unig Siop Anifeiliaid Anwes yn y byd lle mae’r anifail anwes yn dewis chi!

Pan fydd yn addo i ddod o hyd i anifail anwes perffaith i Corina Pavlova mewn pryd ar gyfer y Nadolig, ni all Corina aros i ddarganfod beth y gallai fod. Gath fach? Neidr? Sebra, efallai?

Ymunwch â Corina am antur gyffrous, yn llawn anifeiliaid o bob siâp a maint mewn gwledd Nadoligaidd llawn o ganu, dawnsio a rhuo!