Wyneb Dros Dro

Wyneb Dros Dro
Cwmni Theatr 3D
Friday / Gwener
18/10/2013
7:30pm
£9 / £8

Ar ôl cyrraedd tŷ ei Fam am y Nadolig, mae Dylan a’i wraig anfodlon yn gweld bod Mam, sydd newydd ysgaru, yn llawn hwyl yr wŷl, a hynny oherwydd fod dyn newydd yn ei bywyd, dyn sy’ ddigon ifanc i fod yn fab iddi. Wrth iddyn nhw giniawa, ac yfed gormod o win mae rhagor o sypreisys yn cael eu datgelu. Ymunwch â Chwmni Theatr 3D, sydd bellach yn ei ddegfed flwyddyn, wrth iddynt gyflwyno drama wreiddiol a llawn hiwmor sy’n tywys ei chynulleidfaoedd at wraidd camweithred deuluol. Dyma’r moddion perffaith ar gyfer noson oer yr hydref.

Cefnogir gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg.

Upon reaching his mother’s house for Christmas, Dylan and his sulking wife find his newly divorced mother has a surprising spring to her step, and it’s all down to a new man in her life, a man a little younger than her own son.  Forced into close quarters, tensions build. the wine flows and there’s worse to come.  Now in their 10th year, join 3D Theatre Company as they present a warm, funny and captivating original play that takes the audience to the heart of family dysfunction.  The perfect remedy for a cold autumns evening.

Supported by Wales Millennium Centre and Arts Council of Wales