Summer Activities for Children / Gweithgareddau Haf i Blant

Summer Activities
Monday – Friday / Llun – Gwener
19/08/13 – 23/08/13

This summer the Centre will hold a week of activities for children, including craft sessions and mixed sports, organised in partnership with the URDD, Menter Iaith and RCT Libraries.

The Storytelling and Craft session will be held in the library

Book early to avoid disappointment. Limited spaces available.

Yr haf hwn bydd y Ganolfan yn cynnal wythnos o weithgareddau i blant, gan gynnwys sesiynau crefft a chwaraeon cymysg a drefnywd  mewn partneriaeth â’r Urdd, Menter Iaith a Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

Fe fydd y sesiwn Dweud Straeon a Crefftau yn cael eu gynnal yn y llyfyrgell.

Cofrestrwch yn gynnar i osgoi siom. Nifer cyfyngedig o lefydd.

Monday / Llun
Make a Ceramic Castle
Creu Castell Serameg
10am – 12pm, Age / Oedran 8+
1pm – 3pm, Age / Oedran 8+
£5 • English / Saesneg

Monday / Llun
Mixed Sports
Chwaraeon Cymysg
10am – 12pm, Age / Oedran 5-7
1pm – 3pm, Age / Oedran 8-12
£4 • English / Saesneg

Tuesday / Mawrth
Storytelling and Crafts
Dweud Straeon a Crefftau
11am – 12pm
All ages / Pob oedran
Free / Am ddim • English / Saesneg

Tuesday / Mawrth
Mixed Sports
Chwaraeon Cymysg
10am – 12pm, Age / Oedran 5-7
1pm – 3pm, Age / Oedran 8-12
£4 • English / Saesneg

Wednesday / Mercher
Make a Bath Bomb
Creu Sebon Suo
10am – 12pm, Age / Oedran 6+
1pm – 3pm, Age / Oedran 6+
£5 • English / Saesneg

Wednesday / Mercher
Mixed Sports
Chwaraeon Cymysg
10am – 12pm, Age / Oedran 5-7
1pm – 3pm, Age / Oedran 8-12
£4 • English / Saesneg

Thursday / Iau
Make a Ceramic Plaque
Creu Plaque Serameg
10am – 12pm, Age / Oedran 8+
1pm – 3pm, Age / Oedran 8+
£5 • English / Saesneg

Thursday / Iau
Mixed Sports
Chwaraeon Cymysg
10am – 12pm, Age / Oedran 5-7
1pm – 3pm, Age / Oedran 8-12
£4 • English / Saesneg

Friday / Gwener
Jewellery Making
Creu Gemwaith
10am – 12pm, Age / Oedran 8+
1pm – 3pm, Age / Oedran 8+
£5 • English / Saesneg

Friday / Gwener
Mixed Sports
Chwaraeon Cymysg
10am – 12pm, Age / Oedran 5-7
1pm – 3pm, Age / Oedran 8-12
£4 • English / Saesneg