Little Bo Peep

Little Bo Peep
by / gan Sea Legs Puppet Theatre
Saturday / Sadwrn
29/06/13
12:00pm
£5 / £17 (Family ticket / Tocyn teulu)

Little Bo Peep has lost her sheep and doesn’t know where to find them. Her friend Little Boy Blue is doing his best to help find the woolly runaways but he keeps falling asleep.

Meanwhile, The Nursery Rhyme Man is in his kitchen baking a surprise cake for Little Bo Peep’s birthday. As he works a naughty mouse keeps stealing the ingredients.

Sing along to your favourite nursery rhymes; Ten Green Bottles, Hickory Dickory Dock, The Grand Old Duke of York and many, many more. Watch them come to life before your eyes in Sea Legs Puppet Theatre’s fabulous Tenth Anniversary show. Featuring magnificent puppets, fantastic scenery and of course lots of music and singing in a show especially created for children ages 2–7.

Followed by an opportunity to “Meet the Puppets”

Mae Little Bo Peep wedi colli ei defaid ac nid yw’n gwybod ble i ddod o hyd iddynt. Mae ei ffrind Little Boy Blue yn gwneud ei orau i helpu i ddod o hyd i’r ddafad goll, ond mae en syrthio i gysgu.

Yn y cyfamser, mae’r Dyn Hwiangerddi yn ei gegin yn pobi cacen ar gyfer pen-blwydd Little Bo Peep. Wrth iddo weithio mae llygoden ddrwg yn cadw dwyn y cynhwysion.

Ymunwch mewn â’ch hoff hwiangerddi: Ten Green Bottles, Hicori Dicori Doc, Grand Old Duke of York a llawer, llawer mwy. Gwyliwch nhw yn dod yn fyw o flaen eich llygaid gyda Theatr Bypedau Sealegs yn eu sioe wych i ddathlu eu Degfed Penblwydd. Yn cynnwys pypedau godidog, golygfeydd gwych ac wrth gwrs llawer o gerddoriaeth a chanu mewn sioe a grewyd yn arbennig ar gyfer plant 2-7 oed.

Bydd cyfle i gwrdd â’r pypedau ar ôl y sioe.