Cerdyn Post o Wlad y Rwla

Cerdyn Post o Wlad y Rwlaby / gan Theatr Arad Goch
Monday / Llun 3/06/13 6:00pm
£7 / £24 (Family ticket / Tocyn teulu)

Join Rala Rwdins and friends on their holiday in Rwla land! There will be fun and adventure in the company of these likable characters in this colourful stage show. This year the Rwdlan book series by Angharad Thomas celebrates its 30th anniversary and this will be a fantastic opportunity to meet the characters face to face.

Welsh language show suitable for children 4+

Ymunwch â Rala Rwdins a’i ffrindiau ar eu gwyliau yng Ngwlad y Rwla! Bydd llond trol o hwyl ac antur yng nghwmni’r cymeriadau hoffus yn y sioe lwyfan liwgar hon. Mae cyfres llyfrau Rwdlan gan Angharad Tomos yn dathlu 30 mlwyddiant eleni, ac mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â’r cymeriadau wyneb yn wyneb.

Sioe Gymraeg i blant 4+