Ladies Charity Evening / Noson Elusennol i Fenywod

Noson Elusennol Fenywod
Thursday / Iau
9/05/13
7:00pm-10:00pm
£10 / £45 (groups of 5 / grŵp o 5)

 

Join us for an evening of wine, nibbles, mini treatments and shopping. A varied selection of specialist items will be available to browse or purchase, including hair pieces, false eyelashes, cupcakes, jewellery and more. A selection of mini treatments will also be available at a small additional charge.

Price includes entry, glass of Prosecco and nibbles on arrival and entry to the raffle.

Limited bar available

All proceeds to Velindre Cancer Centre

Ymunwch a ni am noson o gwin, byrbrydau, triniaethau byr a siopa. Bydd amrywiaeth o gynhyrchion arbenigol ar gael i bori neu brynu, gan gynnwys estyniadau gwallt amrannau ffug, cacennau bach, gemwaith a mwy. Hefyd bydd amrywiaeth o tiniaethau byr ar gael am gost bach ychwanegol.

Bar cyfyngedig ar gael

Mae’r holl elw i Ganolfan Gancr Felindre