Craft Day / Diwrnod Crefftau

Cupcake

Saturday / Sadwrn
20/04/13
£25

Following the popularity and success of last term’s Craft Day the Centre will hold another day of workshops. Learn an entirely new craft or perfect an existing skill in these one-off workshops.

Choose one from the following workshops:

  • Cupcake Decorating (10:00am-12:30pm)
  • Basket Making (10:00am-2:00pm)
  • Bath bomb and salt making (10:00am-12:00pm)

Cost includes all materials, a cup of tea and cake.

Yn dilyn poblogrwydd a llwyddiant Diwrnod Crefftau tymor diwethaf bydd y Ganolfan yn cynnal diwrnod arall o weithdai. Dysgwch grefft gwbl newydd neu perffeithiwch sgil presennol yn y gweithdai hyn.

Dewiswch un o’r gweithdai canlynol:

  • Addurno cacennau bach (10:00am-12:30pm)
  • Creu Basged (10:00am-2:00pm)
  • Creu sebon suo a halwynau ymolchi (10:00am-12:00pm)

Mae’r gost yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, paned o de a chacen.