Diddordebau Eraill | Other Interests

ENW

NAME

DYDD | DAY

AMSER | TIME

DYDDIAD | DATE

HYD | DURATION

PRIS | PRICE

Still Me – Grwp Cefnogi Dementia

Still Me (Alzheimers Support Group)

Llun / Monday

12:45 PM

2:45 PM

02/09/2019

15

£ 2.00

per session

Sambago

(Band Samba Cymunedol)

Sambago

(Community Samba Band)

Llun / Monday

6:00 PM

7:00 PM

09/09/2019

14

£ 3.00

per session

Hanes Teulu

(Grwp Hunan Gymorth)

Family History (Self Help Group)

Mawrth / Tuesday

9:30 AM

11:30 AM

03/09/2019

12

£ 30.00

per course

Gwau a Gwen

Knit and Natter

Mawrth / Tuesday

10:00 AM

11:30 AM

03/09/2019

15

AM DDIM | FREE

Datrys Problemau Ymddygiad Cwn

Resolving Common Dog Behaviour Problems

Mawrth / Tuesday

7:30 PM

8:30 PM

10/09/2019

4

£ 40.00

per course

Caffi Cyfeillgar

Chatty Café

Mercher / Wednesday

2:00 PM

3:00 PM

04/09/2019

15

AM DDIM | FREE

Ukulele

(Pob Safon)

Croeso i aelodau newydd

Ukulele

(All Levels)

new members welcome

Mercher / Wednesday

5:30 PM

6:30 PM

04/09/2019

15

£ 40.00 /

per course

Gitar (Dechreuwyr)

Guitar (Beginners)

Mercher / Wednesday

4:00 PM

6:00 PM

18/09/2019

12

£60

per course

Ysgrifennu Creadigol

Creative Writing

Mercher / Wednesday

6:00 PM

8:00 PM

18/09/2019

12

£60

per course

Cyflwyniad i Angylion a Chakras

Introduction to Angels and Chakras

Iau / Thursday

1:00 PM

2:30 PM

12/09/2019

10

£ 120.00 /

per course

Gitar

(Pob Safon)

Guitar

(All Ablities)

Iau / Thursday

4:00 PM

6:00 PM

19/09/2019

12

£60

Ysgrifennu Creadigol

Creative Writing

Iau / Thursday

6:00 PM

8:00 PM

19/09/2019

12

£60

Caffi Cyfeillgar

Chatty Café

Gwener / Friday

12:00 PM

1:00 PM

06/09/2019

15

AM DDIM | FREE