Cwis a Chyri i Ddysgwyr | Curry and Quiz for Welsh Learners

llun cwis 210/12/19

£6

18:30

 

 

Dewch a thîm ac ymunwch gyda ni am noson o gwis a chân a chyri. Mae hon yn noson Gymraeg yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.  Tocyn yn cynnwys cwis a chyri .Bydd perfformiad cerddorol ar y noson hefyd.

Trefnwyd y noson yma ar y cyd rhwng Canolfan Cymraeg i Oedolion a Chanolfan Garth Olwg.

Darperir bar ar y noson

 

Noson trwy gyfrwng y Gymraeg

 


 

Join a team on the evening and enjoy a quiz, curry and musical performance. An evening suitable for Welsh learners and fluent speakers alike.  Ticket includes quiz entry and a curry. The will also be musical performance on the evening.

The night is a joint event between Welsh for Adults and the Garth Olwg Centre.

 

Bar provided on the night


Evening through the medium of Welsh