Lleu Llaw Gyffes (Cwmni Theatr Bara Caws)

Lleu llaw gyffes-Bara Caws

14/11/19

Gan/By Aled Jones Williams

£10/£12

7.30pm

 

 

Rhyw dduw-ceiniog-a-dimau yw Lleu bellach, ac yn y ddrama eiconoclastig yma mae Aled yn archwilio’r syniad o fyth, ac os yw myth yn chwalu oes rhywbeth yn dal yno sy’n parhau yn werthfawr?

Drama ddifyr, deifiol a chignoeth am golli ffydd ac am bosibilrwydd y tynerwch dynol all oroesi.

Cast:   Carwyn Jones, Siôn Pritchard a Dyfan Roberts

 

Canllaw oed o 14+


Cyfarwyddo : Betsan Llwyd 

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg


 

Lleu isn’t half the god he was in the Mabinogi, and in this iconoclastic piece Aled explores the loss of faith, the destruction of myths and the everlasting tenderness of mankind.

Cast:  Carwyn JonesSiôn Pritchard Dyfan Roberts

 

Suitable for age 14+


Cyfarwyddo : Betsan Llwyd 

Performance through the medium of Welsh