Yr Hwyaden Fach Hyll | The Ugly Duckling

ugly_duckling_main12/11/19

£8

10:30am + 1pm

 

 

Stori i gynhesi’r galon am gyfeillgarwch a pherthyn.

Ymunwch â’r Hwyaden Fach Hyll ddewr wrth iddi gerdded o glun i lun drwy’r tymhorau cyfnewidiol ar siwrnai gyffrous i le y gall alw’n gartref; gan gyfarfod llu o gyfeillion fferm dymunol ar hyd y ffordd.

Yn llawn cerddoriaeth hudolus a chymeriadau chwareus Yr Hwyaden Fach Hyll yw’r stori twym-galon perffaith ar gyfer y rheiny rhwng 3 – 6 oed.

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg


 

A warm and fluffy tale of friendship and belonging.

Join the brave Ugly Duckling as he waddles his way through the changing seasons on an exciting journey to a place he can call home; meeting a whole host of charming farmyard friends on the way.

Full of enchanting music and playful characters The Ugly Duckling is the perfect heart-warming treat for ages 3 – 6.

Performance through the medium of Welsh