Dygwyl y Meirw | Festival of the Dead

web icon

30/10/19

£5 / £15 (Teulu | Family)

2pm

 

 

Sioe dymhorol gan Gwmni Pypedau ‘Seren Ddu a Mwnci’.

Dydy Taid ddim yma mwyach – ond, yng nghistiau’r atig, mae ei straeon yn disgwyl i Gwen eu darganfod….

Dathliad o chwedlau yr hen Geltiaid, gyda chymorth cymeriadau ‘bwci-bo’ Cymreig fel yr Hwch Ddu Gota, y Ladi Wen a Jac y Lantarn. Pypedau, actorion, triciau, miwsig, cysgodion….

Dewch i’r sioe mewn gwisg Calan Gaeaf!

Addas i blant 4-12 a’u teuluoedd.

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg

A winter’s tale from Puppet Company ‘Black Star and Monkey’.

Grandad isn’t here anymore – but, up in the attic cupboards, his stories are ready to be discovered….

A celebration of our ancestors and Celtic Festival of the Dead traditions – told with the help of Welsh ‘bwci-bo’ characters the Black Sow, the White Lady and Jack the Lantern. Puppets, actors, magic, music – and spooky shadows….

Come in Halloween costume!

Suitable for children aged 4-12 and families

Performance through the medium of Welsh