Côr Meibion Pontypridd Male Voice Choir

The-University-of-South-Wales24/10/19

£5

7pm

 

Dewch i fwynhau noson yng ngwmni Côr Meibion Pontypridd. Bydd yr arian sy’n cael ei godi ar y noson yn mynd tuag at yr elusen Ffrindiau Dementia.

Sefydlwyd Côr Meibion Pontypridd ddechrau’r ugenfed ganrif ac ym 1949 y mabwysiadwyd yr enw Côr Meibion Pontypridd. Gyda 60 o leisiau, dyma un o’r corau mwyaf yn y rhan hon o dde-ddwyrain Cymru. Eu nod – fel pob cor – yw darparu adloniant ond maent hefyd, am ennyn diddordeb y cyhoedd yn nhraddodiad canu carawl a diogelu treftadaeth gerddorol Cymru.

Dros y blynyddoedd ymddangosodd Côr Meibion Pontypridd ar lwyfannau cyngerdd ledled Cymru a gweddill Prydain. Mae’r côr wedi teithio yng Ngwlad Pwyl, Yr Almaen a’r Unol Daleithiau. Mae ganddynt gysylltiad arbennig gyda Chôr Meibion Liederkranz Oberensingen o Nurtingen drwy gyfres o drefniadau cyfnewid a ddechreuodd ym 1965.


 

Pontypridd Male Choir came into being in the early 1900’s and in 1949 took its present title of Côr Meibion Pontypridd (Choir of the sons of Pontypridd). With more than 60 voices, the choir is one of the largest in the south east of Wales. Their mission, as with all choirs, is to entertain but they also aim to interest the public in the traditions of choral singing and to safeguard the musical heritage of Wales.

Côr Meibion Pontypridd regularly appears in concerts across Wales and the UK. The choir has toured Poland, Germany and the United States. Special ties exist with the Liederkranz Oberensingen male choir of Nurtingen through exchanges dating back to 1965. They have built many friendships through their love for singing.