Gŵyl Llenyddiaeth Plant / Children’s Literature Festival

web icon28/09/19

Am ddim/Free

10:00-14:00

 

 

Diwrnod llawn hwyl a sbri yn addas i’r teulu cyfan. Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau celf, drama, theatr a straeon bydd hwn yn ddiwrnod gwych i blant o bob oed.

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys:
• Gweithdai sgriptio
• Sesiynau stori gydag awduron lleol
• Sioe gan gwmni ‘Mewn Cymeriad’
• Sesiwn creu map stori a stribed cartŵn
• Sesiynau adrodd straeon
• Gweithdy creu pypedau


 

A fun packed day suitable for all the family. Through a series of exciting and dynamic workshops using art, drama, theatre and stories this is a fantastic day suitable for all ages.

The day will also include:
• Scripting workshops
• Storytelling sessions
• A show by ‘In Charachter’ theatre company.
• Story map session and the chance to create a cartoon strip
• Exciting story telling sessions with local authors
• Puppet making workshop