Gweithdai Ffeltio | Wet Felting Workshops

felting 306/08/19

10-12pm, 1-3pm

£5 per person

 

 

Dewch i roi cynnig ar ffeltio gwlyb yn y gweithdy cyffrous hwn! Byddwch yn cael y cyfle i wneud breichled gyda gleiniau ffelt a chwblhau darn 2D o waith trwy ddilyn y technegau ffeltio gwlyb. Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer plant 7-16 oed. Darperir yr holl ddeunyddiau ar y diwrnod. Mae archebu lle o flaen llaw yn hanfodol felly ffoniwch y Ganolfan ar 01443 570075 i gadw lle.

Come and try some wet felting in this exciting workshop. You’ll get the opportunity to make a bracelet with felt bead and also complete a 2D piece of work by following the wet felting techniques. The workshop is suitable for ages 7-16. All materials will be provided on the day. Booking is essential as places are limited so please call us on 01443 570075 to book your place.