Garth Olwg Dementia Support Group Concert

more than a song-still me10/07/19

7pm

£5

 

Cyngerdd elusennol i godi arian ar gyfer y grŵp cymorth a chefnogaeth dementia Garth Olwg a’r elusen Dementia Friends. Bydd perfformiadau gan Gôr More Than a Song, Grŵp Ukulele Garth Olwg a pherfformwyr lleol eraill. Dewch i fwynhau noson o adloniant difyr gyda’r teulu cyfan yn y Ganolfan. Bydd lluniaeth ysgafn ar werth ar y noson hefyd.

Noson trwy gyfrwng y Saesneg

This charity concert is to raise money for the Garth Olwg dementia support group and the Dementia Friends charity. Featuring More Than a Song Choir, Garth Olwg’s Ukulele group and other local performers. A feast of music to enjoy on the night! It’s an evening not to be missed with excellent entertainment suitable for all the family. Light refreshments will be on sale during the evening.

Evening through the medium of English