Noson Bingo a Bwffe | Bingo and Buffet Night

Bingo

18/06/19

£6

6pm

Dewch gyda’ch ffrindiau i ymuno â ni am noson hwyliog yn chware Bingo!! Mae hon yn noson Gymraeg yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.  Tocyn yn cynnwys bwyd bwffe. Dewch yn llu i gael hwyl a sbri!!

Darperir bar.

Trefnwyd y noson yma ar y cyd rhwng Canolfan Cymraeg i Oedolion a Chanolfan Garth Olwg.

Noson trwy gyfrwng y Gymraeg

Come along with your friends for an evening of fun and playing Bingo!! An evening suitable for Welsh learners and fluent speakers alike.  Ticket includes a buffet too. Come along for lots of fun!!

Bar provided.

The night is a joint event between Welsh for Adults and the Garth Olwg Centre.

Evening through the medium of Welsh