Rwtsh Ratsh Rala Rwdins

Rwtsh Ratsh 2019 - DelweddRwtsh Ratsh Rala Rwdins

Gan Angharad Tomos

11/06/19 (10:00 + 13:00) + 12/06/19 (10:00)

£6

Mae Rala Rwdins yn dychwelyd i lwyfannau Cymru! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins oedd y cynhyrchiad cyntaf i Arad Goch ei greu yn 1989, ac i ddathlu pen-blwydd Arad Goch yn 30 byddwn ni’n teithio’r sioe unwaith eto! Ymunwch â’r antur yn nghwmni ein ffrindiau o wlad y Rwla. Cawn glywed helyntion Rwdlan, Y Dewin Dwl a’r Llipryn Llwyd wrth iddynt geisio darganfod cyfrinach fawr y Dewin Dwl, heb anghofio triciau slei‘r hen Strempan. Wedi ei hysgrifennu gan Angharad Tomos a’i chyfarwyddo gan Jeremy Turner.

Addas i blant 3-8 oed a’u teuluoedd.

Sioe trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rwtsh Ratsh Rala Rwdins by Angharad Tomos

Rala Rwdins returns to Wales’ theatres! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins was Arad Goch’s very first production and to celebrate the company’s 30th birthday, we’re taking it on tour once again! Join the adventure in the land of Rwla, as our favourite characters try to solve Dewin Dwl’s big secret! Written by the award winning author of the series Angharad Tomos and directed by Jeremy Turner.

Suitable for children 3-8 years old and their families.

 

Performance through the medium of Welsh