Crefftau Hanner Tymor | Half Term Crafts

gweithdai 28/5/19 – 29/5/19

£2 y plentyn / per child

10-11am / 1-2pm

 

 

28/05/19

Crefft y Gwanwyn

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn hwyl a sbri lle byddwn yn creu crefftau’r Gwanwyn! Byddwn yn creu nifer o bethau lliwgar i addurno’r cartref. Bydd cyfle hefyd i greu pethau gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu.

29/05/19

Crefft anifeiliaid

Yn y sesiwn yma cewch gyfle i greu anifeiliaid gwahnaol gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol!  Bydd cyfle hefyd i greu pethau gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu.

 

Mae’r gweithdai yn addas i blant 3-12 oed. Maen nhw’n ddwyieithog felly mae yna groeso i bawb. Ffoniwch y Ganolfan i gadw lle 01443 570075.

28/05/19

Spring craft

Join us during this session where we will be making a variety of beautiful Spring crafts. We’ll be making bright and colourful things to decorate your home. There will also be the chance to do some junk modelling too.

29/05/19

Animal crafts

In this session you’ll have the opportunity to make a variety of different animals using different materials.  There will also be the chance to do some junk modelling too.

The workshops are suitable for children age 3-12.  The workshops will be run bilingually so everyone is welcome. Ring the Centre to book a place 01443 570075.