Arall | Other EbrGor 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Diogelwch Bwyd wrth Arlwyo (Lefel 2)

Level 2 Award in Food Safety in Catering

Mawrth / Tuesday 9:00 –

4:30 PM

09/05/2019 1 £ 30.00
Diogelwch Bwyd wrth Arlwyo (Lefel 3)

Supervising Food Safety in Catering (Level 3)

Mawrth / Tuesday 9:00 –

4:30 PM

09/07/2019 3 diwrnod £ 220.00
Cymorth Cyntaf (Lefel 3)

Level 3 Award in First Aid in the Workplace

Mawrth / Tuesday 9:00 –

4:30 PM

13/06/2019 1 £ 45.00
Cymorth Cyntaf Plant (Lefel 2)

Level 2 Award in Paediatric First Aid

Mawrth / Tuesday 9:00 –

4:30 PM

04/07/2019 1 £ 45.00

 

 

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Cyngor ar Bopeth

Citizens Advice

Mercher / Wednesday 1:00 –

3:00 PM

01/05/2019 11 Am ddim

Free

Cyfarfod PACT

Pact Meeting

Mercher / Wednesday 6:30 –

7:00 PM

01/05/2019 3 Am ddim

Free