Trwy Gyfrwng y Gymraeg | Through the medium of Welsh EbrGor 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Ioga

Llun

6pm

29/04/2019

Wythnosol

£4

Pilates

Mawrth

10.45am

30/04/2019

Wythnosol

£7

Golwg ar Gymru

Mawrth

9.30-11.30am

30/04/2019

5

£20

Mwynhau Llenyddiaeth

Mercher

7-9pm

01/05/2019

3

£12