Ymarfer Corff, Ffitrwydd a Iechyd | Exercise, Fitness and Health

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Dawnsio Llinell

Line Dancing

Llun / Monday 1:30 –

3:00 PM

29/04/2019 Wythnosol

Weekly

£   6.50
Ioga Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Yoga Through the Medium of Welsh

Llun /

Monday

6:00 –

7:00 PM

29/04/2019 Wythnosol

Weekly

£4
Pilates Twy Gyfrwng y Gymraeg

Pilates Through  the Medium of Welsh

Mawrth /

Tuesday

10:45 –

11:45 AM

30/04/2019 Wythnosol

Weekly

£7
Ioga Yin-Ioga

Yoga-Yin Yoga

Mawrth / Tuesday 6:00 –

7:00 PM

30/04/2019 Wythnosol

Weekly

£   6.50
Ioga

Yoga Hatha Flow

Mercher / Wednesday 10:00 –

11:00 AM

01/05/2019 Wythnosol

Weekly

£   6.50
Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher / Wednesday 6:50 –

7:50 PM

01/05/2019 Wythnosol

Weekly

£48 (per 6 weeks)

07861 873588

Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher / Wednesday 8:10 –

9:10 PM

01/05/2019 Wythnosol

Weekly

£48 (per 6 weeks)

07861 873588

Dawnsio Pob Oed

Age Friendly Dance

Iau / Thursday 1:00 –

2:30 PM

02/05/2019 Wythnosol

Weekly

£   4.00

 

Ioga

Yoga

Iau /

Thursday

6:00 – 7:00pm