Ymarfer Corff, Ffitrwydd a Iechyd | Exercise, Fitness and Health EbrGor 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Dawnsio Llinell

Line Dancing

Llun / Monday

1:30 –

3:00 PM

29/04/2019

Wythnosol

Weekly

£ 6.50

Ioga Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Yoga Through the Medium of Welsh

Llun /

Monday

6:00 –

7:00 PM

29/04/2019

Wythnosol

Weekly

£4

Pilates Twy Gyfrwng y Gymraeg

Pilates Through the Medium of Welsh

Mawrth /

Tuesday

10:45 –

11:45 AM

30/04/2019

Wythnosol

Weekly

£7

Ioga Yin-Ioga

Yoga-Yin Yoga

Mawrth / Tuesday

6:00 –

7:00 PM

30/04/2019

Wythnosol

Weekly

£ 6.50

Ioga

Yoga Hatha Flow

Mercher / Wednesday

10:00 –

11:00 AM

01/05/2019

Wythnosol

Weekly

£ 6.50

Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher / Wednesday

6:50 –

7:50 PM

01/05/2019

Wythnosol

Weekly

£48 (per 6 weeks)

07861 873588

Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher / Wednesday

8:10 –

9:10 PM

01/05/2019

Wythnosol

Weekly

£48 (per 6 weeks)

07861 873588

Dawnsio Pob Oed

Age Friendly Dance

Iau / Thursday

1:00 –

2:30 PM

02/05/2019

Wythnosol

Weekly

£ 4.00

Ioga

Yoga

Iau /

Thursday

6:00 – 7:00pm

02/05/2019

Wythnosol

Weekly

£5