Plant a Phobl Ifanc | Children and Young People

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Chwaraeon yr Urdd

Urdd Sports

Llun / Monday 9:30 –

11:30 AM

29/04/2019 12  
Rhiant a Phlentyn

Parent and Toddler

Llun / Monday 9:30 –

11:30 AM

29/04/2019 Wythnosol

Weekly

£   1.50

 

Ti a Fi

Carer and Toddler

Mercher / Wednesday 9:30 –

11:30 AM

01/05/2019 Wythnosol

Weekly

£   2.00

 

Little Kickers

(Pel-droed Plant Bach 2.5 – 3.5 Oed)

Little Kickers – Toddler football (2.5-3.5 years)

Iau / Thursday 9:30 –

10:30 AM

29/04/2019 6 £  36.00

 

Little Kickers

(Pel-droed Plant Bach 2.5 – 3.5 Oed)

Little Kickers – Toddler football (2.5-3.5 years)

Iau / Thursday 10:30 –

11:30 AM

29/04/2019 6 £  36.00

 

*Clwb Drama (Oed 7-11)

Drama Club (Age 7-11)

 

Iau / Thursday 6:00 –

7:30 PM

02/05/2019 11  
Ysgol Berfformio Arius(4-10 oed)

Arius School of Performing Arts (4-10 yrs)

Gwener / Friday 4:30 –

6:30 PM

03/05/2019 11  

aspa@ariusmusic.co.uk 07906167357

Ysgol Berfformio Arius (10-18 oed)

Arius School of Performing Arts (10-18 yrs)

Gwener / Friday 5:30 –

7:30 PM

03/05/2019 11 Pris ym amrwyio yn dibynnu ar oed

Prices vary depending on age

steve@ariusmusic.co.uk