Plant a Phobl Ifanc | Children and Young People EbrGor 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Chwaraeon yr Urdd

Urdd Sports

Llun / Monday

9:30 –

11:30 AM

29/04/2019

12

 

Rhiant a Phlentyn

Parent and Toddler

Llun / Monday

9:30 –

11:30 AM

29/04/2019

Wythnosol

Weekly

£ 1.50

Ti a Fi

Carer and Toddler

Mercher / Wednesday

9:30 –

11:30 AM

01/05/2019

Wythnosol

Weekly

£ 2.00

Little Kickers

(Pel-droed Plant Bach 2.5 – 3.5 Oed)

Little Kickers – Toddler football (2.5-3.5 years)

Iau / Thursday

9:30 –

10:30 AM

29/04/2019

6

£ 36.00

Little Kickers

(Pel-droed Plant Bach 2.5 – 3.5 Oed)

Little Kickers – Toddler football (2.5-3.5 years)

Iau / Thursday

10:30 –

11:30 AM

29/04/2019

6

£ 36.00

*Clwb Drama (Oed 7-11)

Drama Club (Age 7-11)

Iau / Thursday

6:00 –

7:30 PM

02/05/2019

11

 

Ysgol Berfformio Arius(4-10 oed)

Arius School of Performing Arts (4-10 yrs)

Gwener / Friday

4:30 –

6:30 PM

03/05/2019

11

aspa@ariusmusic.co.uk 07906167357

Ysgol Berfformio Arius (10-18 oed)

Arius School of Performing Arts (10-18 yrs)

Gwener / Friday

5:30 –

7:30 PM

03/05/2019

11

Pris ym amrwyio yn dibynnu ar oed

Prices vary depending on age

steve@ariusmusic.co.uk