Garth Olwg Dementia Support group concert

more than a song small square28/03/19

7.30pm

£5

 

 

Cyngerdd elusennol i godi arian ar gyfer y grŵp cymorth a chefnogaeth dementia Garth Olwg . Bydd perfformiadau gan Gôr More than a Song, Grŵp Ukulele Garth Olwg a pherfformwyr lleol eraill. Dewch i fwynhau noson o adloniant difyr gyda’r teulu gyfan yn y Ganolfan. Bydd lluniaeth ysgafn ar werth ar y noson hefyd.


 

This charity concert is to raise money for the Garth Olwg dementia support group. Featuring More than a Song choir, Garth Olwg’s Ukulele group and other local performers. A feast of music to enjoy on the night! It’s an evening not to be missed with excellent entertainment suitable for all the family. Light refreshments will be on sale during the evening too.