Crefft Hanner Tymor | Half Term Craft

Cover smallest26/2/19 + 27/2/19

£2 Y plentyn /Per child

10-11am / 1-2pm

 

 

26/2/19

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn hwyl a sbri lle byddwn yn creu mygydau gwahanol. Beth am greu eich hoff anifail neu efallai eich hoff archarwr? Beth am ddefnyddio eich dychymyg a datblygu creadur neu fwystfil eich hun?

27/2/18

Dewch i fwynhau gwledd o grefftau Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi! Yn y sesiwn yma cewch gyfle i greu amrywiaeth o grefftau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Bydd digon i wneud felly dewch yn llu!!

 

Mae’r gweithdai yn addas i blant 3-12 oed. Maen nhw’n ddwyieithog felly mae yna groeso i bawb. Ffoniwch y Ganolfan i gadw lle 01443 570075.

 


 

26/2/19

Join us during this mask making workshop. You’ll get to create your very own magical mask. What about making your favourite animal or your favourite superhero? How about letting your imagination run wild as you create a mask for your very own creature or monster?

27/2/19

In this session you’ll have the opportunity to get creative and make a variety of Welsh crafts to celebrate St David’s Day. There will be plenty to do so come along and have fun!!

The workshops are suitable for children age 3-12.  The workshops will be run bilingually so everyone is welcome. Call the Centre to book a place 01443 570075.