Y Gadair Wag

Y Gadair Wag Icon (002)21/2/19

7.30pm

£12 / £10

 

 

Cyflwynir gan Llenyddiaeth Cymru
Bu farw Hedd Wyn yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ganrif union yn ôl, a daeth yn symbol yng Nghymru o golledion enbyd y rhyfel. Gadawyd cadair wag ar nifer o aelwydydd ledled Ewrop yn sgil y Rhyfel Mawr, a dyma sioe farddoniaeth gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy’n edrych ar hanes Bardd y Gadair Ddu o’r newydd. Bydd y cynhyrchiad arbrofol hwn, wedi ei gyfarwyddo gan Ian Rowlands, yn cyfuno ffilm a barddoniaeth i archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.
Gyda nawdd gan Yr Ysgwrn a Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918


 

Presented by Literature Wales
Hedd Wyn, the young poet from Trawsfynydd, was killed in the trenches one hundred years ago, before he was announced as the Chaired poet of the 1917 National Eisteddfod. He became a symbol in Wales and across Europe of the waste and horror of the Great War.
Using film and experimental techniques, this new show by Ifor ap Glyn, National Poet of Wales, directed by Ian Rowlands, looks at Hedd Wyn’s life and works alongside other WWI poets, and explores themes of loss and identity.
Funded by Yr Ysgwrn and the Welsh Government’s Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 First World War Centenary Programme