Arall | Other IonMaw 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Gwasanaethau

Services

Cyngor ar Bopeth

Citizens Advice

Mercher

Wednesday

1:00 –

3:00 PM

09/01/2019

Wythnosol

Weekly

Am ddim
Free

Galwedigaethol

Vocational

Diogelwch Bwyd wrth Arlywo (Lefel 2)

Award in Food Safety in Catering (Level 2)

Mawrth

Tuesday

9:00 –

4:30 PM

22/01/2019

1

£ 30.00

Cymorth Cyntaf Pediatrig (Lefel 2)

Award in Paediatric First Aid (Level 2)

Mawrth

Tuesday

9:00 –

4:30 PM

26/03/2019

1

£ 45.00

Cymorth Cyntaf (Lefel 3)

Award in First Aid in the Workplace (Level 3)

Mawrth

Tuesday

9:00 –

4:30 PM

19/02/2019

1

£ 45.00