Diddordebau Eraill | Other Interests IonMaw 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Sambago: Band Cymunedol Samba

Sambago Community Samba Band

Llun

Monday

6:00 –

7:00 PM

14/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 3.00

Ffotograffiaeth Digidol i Ddechreuwyr

Digital Photography for Beginners

Llun

Monday

6:30 –

8:30 PM

14/01/2019

12

£ 60.00

Clwb Camera Garth

(Croeso i aelodau newydd)

Garth Camera Club

(New Members Welcome)

Mawrth

Tuesday

Meet @ 9:00 AM

08/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 20.00

Aelodaeth Membership

Aromatherapi a Thyluno (Tymor 2)

Aromatherapy and Aromatherapy Massage (Term 2)

Mawrth

Tuesday

10:00 –

12:00 PM

22/01/2019

10

£ 50.00

Hanes Teulu (Tymor 2)

Family History (Term 2)

Mawrth

Tuesday

10:00 –

12:00 PM

08/01/2019

10

£ 50.00

Pawen Aflawen – Gwella ymddygiad eich ci

Doglinquents – Solving Unwanted Dog Behaviour

Mawrth

Tuesday

7:30 –

8:30 PM

15/01/2019

6

£ 60.00

Clwb Camera Olwg

Olwg Camera Club

Mercher Wednesday

Meet @ 9:30

09/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 20.00

Membership fee

Ymenydd Iach, Bywyd Iach – Fi yw Fi

All About Me – A Healthy Mind, Healthy Life

Mercher

Wednesday

1:00 –

3:00 PM

13/03/2019

5

Am ddim
Free

Ymenydd Iach, Bywyd Iach – Fi yw Fi

All About Me – A Healthy Mind, Healthy Life

Mercher

Wednesday

1:00 –

3:00 PM

09/01/2019

5

Am ddim
Free

Ukulele (Pob Safon)

Ukulele (All Abilities)

Mercher

Wednesday

5:30 –

6:30 PM

09/01/2019

13

£ 40.00

Ysgrifennu Creadigol (Tymor 2)

Creative Writing (Term 2)

Mercher

Wednesday

6:00 –

8:00 PM

09/01/2019

12

£ 60.00

Ffotograffiaeth Digidol i Ddechreuwyr

Digital Photography for Beginers

Iau

Thurday

10:00 –

12:00 PM

17/01/2019

12

£ 60.00

Coginio Indiaidd

Indian Cookery

Iau

Thurday

4:00 –

6:00 PM

10/01/2019

12

£ 60.00

Gitar (Pob Safon)

Guitar (All Abilities – Term 2)

Iau

Thurday

4:00 –

6:00 PM

10/01/2019

12

£ 60.00

Coginio Indiaidd (Tymor 2)

Indian Cookery (Term 2)

Iau

Thurday

6:00 –

8:00 PM

10/01/2019

12

£ 60.00

Ysgrifennu Creadigol (Tymor 2)

Creative Writing (Term 2)

Iau

Thurday

6:00 –

8:00 PM

10/01/2019

12

£ 60.00