Ieithoedd | Languages IonMaw 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Sgwrsio Ffrangeg

French Conversational

Llun

Monday

11:30 –

12:30 PM

07/01/2019

6

TBC

Ffrangeg (Canolradd)

French (Intermediate)

Llun

Monday

1:00 –

3:00 PM

14/01/2019

5
Pythefnosol

Fortnightly

£ 70.00

Almaeneg (Canolradd – Tymor 2)

German (Intermediate – Term 2)

Llun

Monday

1:00 –

3:00 PM

07/01/2019

12

£ 81.00

Sbaeneg (Canloradd – Blwyddyn 2)

Spanish (Intermediate – Year 2)

Llun

Monday

7:00 –

9:00 PM

07/01/2019

13

£ 90.00

Ffrangeg (Sylfaen –Tymor 2)

French (Foundation – Term 2)

Mawrth

Tuesday

1:00 –

3:00 PM

15/01/2019

10

£ 70.00

Sbaenaeg (Sylfaenol)

Spanish (Foundation)

Mawrth

Tuesday

1:00 –

3:00 PM

08/01/2019

13

£ 90.00

Sbaeneg (Dechreuwyr – Tymor 2)

Spanish (Beginners -Term 2)

Mawrth

Tuesday

6:00 –

8:00 PM

15/01/2019

10

£ 70.00

Sbaeneg (Mynediad)

Spanish (Entry)

Mercher

Wednesday

7:00 –

9:00 PM

09/01/2019

12

£ 82.00

Almaeneg (Mynediad – Tymor 2)

German (Entry Level – Term 2)

Iau

Thurday

10:30 –

12:30 PM

10/01/2019

12

£ 81.00

Sbaeneg (Sylfaenol)

Spanish (Foundation)

Iau

Thurday

1:00 –

3:00 PM

10/01/2019

11

£ 82.00

Almaeneg (Canolradd – Tymor 2)

German (Intermediate – Term 2)

Iau

Thurday

1:00 –

3:00 PM

10/01/2019

12

£ 81.00

Sbaeneg (Uwch)

Spanish (Advanced)

Iau

Thurday

5:00 –

7:00 PM

10/01/2019

12

£ 82.00