Technoleg Gwybodaeth | Information Technology IonMaw 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Cyfrifiaduron (Dechreuwyr)

Computers (Beginners – Term 2)

Llun

Monday

9:30 –

12:00 PM

07/01/2019

12

£ 52.00 /£10.00

Taenlenni (Lefel 1)

Spreadsheets (Level 1)

Llun

Monday

1:00 –

4:00 PM

07/01/2019

12

£ TBC

Rhyngrwyd a Ebost (Dechreuwyr) Tymor 2

Internet and Email (Beginners – Term 2)

Llun

Monday

1:00 –

3:30 PM

07/01/2019

12

£ 52.00/£ 10.00

ECDL

Mawrth

Tuesday

6:00 –

8:00 PM

08/01/2019

34

£ 36.00

Y Modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL (Advanced)

Mawrth

Tuesday

7:00 –

9:00 PM

08/01/2019

34

£ 65.00
Y Modiwl

Per module

ECDL

Mercher

Wednesday

6:00 –

8:00 PM

09/01/2019

34

£ 36.00

Y Modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL (Advanced)

Mercher

Wednesday

7:00 –

9:00 PM

09/01/2019

34

£ 65.00

Y Modiwl

Per module

iPad a Thabledi (Tymor 2)

iPads and Tablets Beginners (Term 2)

Iau

Thursday

9:30 –

12:00 PM

10/01/2019

12

£ 52.00/£10.00

Photoshop (Pellach)

Photoshop (Advanced)

Gwener

Friday

11:30 –

1:30 PM

18/01/2019

10

£ 40.00