Ymarfer Corff, Ffitrwydd a Iechyd | Exercise, Fitness and Health IonMaw 2019

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Dawnsio Llinell (Dechreuwyr)

Line Dancing (Beginners)

Llun

Monday

1:30 –

3:00 PM

07/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 6.00

Dawnsio Llinell

Line Dancing

Llun

Monday

7:30 –

9:30 PM

07/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 6.00

Ioga

Yoga

Llun

Monday

6:00 –

7:00 PM

07/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 3.50

Tai Chi arddull Yang, Ffurf 8 Cam

(Addas i ddechreuwyr)

Yang Style Tai Chi 8 Step Form

(Suitable for beginners)

Mawrth

Tuesday

11:00 –

12:00 PM

05/03/2019

6

£ 36.00

Tai Chi arddull Yang, Ffurf 8 Cam (Addas i ddechreuwyr)

Yang style Tai Chi 8 Step Form (Suitable for beginners)

Mawrth

Tuesday

11:00 –

12:00 PM

08/01/2019

7

£ 42.00

Taiji – Hunan Amddiffyn

Taiji – Self Defence

Mawrth

Tuesday

12:00 –

1:00 PM

05/03/2019

6

£ 36.00

Taiji – Hunan Amddiffyn

Taiji – Self Defence

Mawrth

Tuesday

12:00 –

1:00 PM

08/01/2019

7

£ 42.00

Ioga

Yoga

Mawrth

Tuesday

6:00 –

7:00 PM

08/01/2019

13

£ 65

Ioga

Yoga

Mercher

Wednesday

10:00 –

11:00 AM

09/01/2019

13

£ 65

Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher

Wednesday

7:00 –

8:00 PM

09/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 8.00 ses

07861873588

Ioga

Yoga

Iau

Thursday

6:00 –

7:00 PM

10/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 5.00

Dawnsio Pob Oedran

Age Friendly Dance

Gwener

Friday

09.30 –

11:00 PM

11/01/2019

Wythnosol

Weekly

£ 4.00

Qigong y Ddraig sy’n Nofio dull 32 cam (Dechreuwyr)

Swimming Dragon Qigong 32 step form (Beginners)

Gwener

Friday

11:30 –

12:30 PM

11/01/2019

7

£ 42.00

Qigong y Ddraig sy’n Nofio dull 32 cam (Dechreuwyr)

Swimming Dragon Qigong 32 step form (Beginners)

Gwener

Friday

11:30 –

12:30 PM

11/03/2019

6

£ 36.00