Hyfforddiant Galwedigaethol | Vocational Training

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Cymorth Cyntaf Pediatrig (Level 3)

Paediatric First Aid (Level 3)

Mawrth / Tuesday

9:00 AM

4:30 PM

25/09/2018

1

£45

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Level 3)

First Aid in the Workplace (Level 3)

Mawrth / Tuesday

9:00 AM

4:30 PM

09/10/2018

1

£45

Diogelwch Bwyd mewn Arlwyaeth (Level 2)

Food Safety in Catering (Level 2)

Mawrth / Tuesday

9:00 AM

4:30 PM

13/11/2018

1

£30