Hyfforddiant Galwedigaethol | Vocational Training medi 2018

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Cymorth Cyntaf Pediatrig (Level 3)

Paediatric First Aid (Level 3)

Mawrth / Tuesday 9:00 – 4:30 PM 25/09/2018 1 £45
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Level 3)

First Aid in the Workplace (Level 3)

Mawrth / Tuesday 9:00 – 4:30 PM 09/10/2018 1 £45
Diogelwch Bwyd mewn Arlwyaeth (Level 2)

Food Safety in Catering (Level 2)

Mawrth / Tuesday 9:00 – 4:30 PM 13/11/2018 1 £30