Trwy Gyfrwng y Gymraeg | Through the medium of Welsh

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Ioga

Yoga

Llun / Monday

6:00 PM

7:00 PM

3/09/2018

Wythnosol
Weekly

£3.50

Y sesiwn/ Per session

Iwcs

Llun / Monday

7:00 PM

9:00 PM

10/09/2018

12

£35

Golwg ar Gymru

Mawrth / Tuesday

9:30 AM

11:30 AM

11/09/2018

10

£25

Tecstilau Creadigol

Llun / Monday

1:00 PM

3:00 PM

17/09/2018

8

£25

Mwynhau Llenyddiaeth

Mercher / Wednesday

7:00 PM

9:00 PM

26/09/2018

8

£25

Ti a Fi

Mercher / Wednesday

TBC

05/09/2018

Wythnosol weekly

Am Ddim / Free

Tylino Babanod

*Baby Massage*

Iau / Thursday

1:00 PM

2:00 PM

06/09/2018

Wythnosol
Weekly

Am Ddim
Free

Stori a Chân

*Story and Song*

Iau / Thursday

2:00 PM

3:00 PM

06/09/2018

Wythnosol
Weekly

Am Ddim
Free

Clwb Drama

Iau / Thursday

7:00 PM

8:00 PM

13/09/2018

15

£40/£25