Technoleg Gwybodaeth | Information Technology medi 2018

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Cyfrifiaduron (Canolradd) (Computers (Intermediate) Llun / Monday 1:00 – 4:00 pm 10/09/2018 10 Am Ddim
Free
Photoshop Llun / Monday 4:30 – 6:00 PM 10/09/2018 10 £40
Cyfrifiaduron (Dechreuwyr)

Computers (Beginners)

Llun / Monday 9:30 – 12:00 PM 17/09/2018 12 £ 52/£10
Rhyngrwyd ac E-bost

Internet and E-mail (Beginners)

Llun / Monday 1:00 – 3:30 PM 17/09/2018 12 £52/£10
ECDL Mawrth / Tuesday 6:00 – 8:00 PM 18/09/2018 34 £ 36

Y modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL Advanced

Mawrth / Tuesday 8:00 – 9:00 PM 18/09/2018 34 £ 65

Y modiwl

Per module

ECDL Mercher / Wednesday 6:00 – 8:00 PM 19/09/2018 34 £36

Y modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL Advanced

Mercher / Wednesday 8:00 – 9:00 PM 19/09/2018 34 £ 65
iPads a Thabledi

(Dechreuwyr)

iPads and Tablets (Beginners)

Iau / Thursday 9:30 – 12:00 PM 20/09/2018 12 £52 /£10
Photoshop (Pellach)

Photoshop Advanced

Gwener / Friday 11:30 – 1:00 PM 14/09/2018 10 £40