Technoleg Gwybodaeth | Information Technology

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost

Cyfrifiaduron (Canolradd) (Computers (Intermediate)

Llun / Monday

1:00
4:00 pm

10/09/2018

10

Am Ddim
Free

Photoshop

Llun / Monday

4:30 PM

6:00 PM

10/09/2018

10

£40

Cyfrifiaduron (Dechreuwyr)

Computers (Beginners)

Llun / Monday

9:30 AM

12:00 PM

17/09/2018

12

£ 52/£10

Rhyngrwyd ac E-bost

Internet and E-mail (Beginners)

Llun / Monday

1:00 PM

3:30 PM

17/09/2018

12

£52/£10

ECDL

Mawrth / Tuesday

6:00 PM

8:00 PM

18/09/2018

34

£ 36

Y modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL Advanced

Mawrth / Tuesday

8:00 PM

9:00 PM

18/09/2018

34

£ 65

Y modiwl

Per module

ECDL

Mercher / Wednesday

6:00 PM

8:00 PM

19/09/2018

34

£36

Y modiwl

Per module

ECDL (Pellach)

ECDL Advanced

Mercher / Wednesday

8:00 PM

9:00 PM

19/09/2018

34

£ 65

iPads a Thabledi

(Dechreuwyr)

iPads and Tablets (Beginners)

Iau / Thursday

9:30 AM

12:00 PM

20/09/2018

12

£52 /£10

Photoshop (Pellach)

Photoshop Advanced

Gwener / Friday

11:30 AM

1:00 PM

14/09/2018

10

£40