Ymarfer Corff, Ffitrwydd a Iechyd | Exercise, Fitness and Health medi 2018

Cwrs

Course

Diwrnod

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Hyd

Duration

Cost
Dawnsio Llinell (Dechreuwyr)

Line Dancing (Beginners)

Llun / Monday 1:30 – 3:00 PM 03/09/2018 Wythnosol
Weekly
£ 6
Dawnsio Llinell

Line Dancing

Llun / Monday 7:30 – 9:00 PM 03/09/2018 Wythnosol
Weekly
£6
Ioga

Yoga

Mawrth / Tuesday 6:00 – 7:00 PM 04/09/2018 Wythnosol
Weekly
£6.50
Ioga

Yoga

Mercher / Wednesday 9:45 – 10:45 AM 04/09/2018 Wythnosol Weekly £6.50
Bolddawnsio

Belly Dancing

(All Abilities)

Mercher / Wednesday 7:00 – 8:00 PM 05/09/2018 Wythnosol
Weekly
£5
Ioga i Famau Beichiog

Pregnancy Yoga

Mercher / Wednesday 7:00 – 8:00 PM 05/09/2018 Wythnosol
Weekly
£8

tinytotsyoga.uk@gmail.com

07861 873588

Dawnsio Oed Gyfeillgar

Age Friendly Dance

Iau / Thursday 11:15 – 12:30 PM 06/09/2018 PythefnosolFortnightly £ 4
Ioga

Yoga

Iau / Thursday 6:00 – 7:00 PM 06/09/2018 Wythnosol
Weekly
£5

Charlotte – 07772581293

Coiling Dragon Qigong 32 Step Form (Beginners) Gwener / Friday 11:30 – 12:30 PM 07/09/2018 8 £48
Coiling Dragon Qigong 32 Step Form (Beginners) Gwener / Friday 11:30 – 12:30 PM 09/11/2018 6 £ 36