Cwis a Chyri i Ddysgwyr 🍛 Welsh Learners’ Curry and Quiz

Curry Yum Yum Yum

11/12/18

£5

7pm

 

 


 

Dewch a thîm ac ymunwch gyda ni am noson o gwis a chân a chyri. Mae hon yn noson Gymraeg yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.  Tocyn yn cynnwys cwis a chyri. Bydd perfformiad cerddorol ar y noson hefyd.

Darperir bar.

Trefnwyd y noson yma ar y cyd rhwng Canolfan Cymraeg i Oedolion a Chanolfan Garth Olwg.

Noson trwy gyfrwng y Gymraeg


 

Join a team on the evening and enjoy a quiz, curry and musical performance. An evening suitable for Welsh learners and fluent speakers alike.  Ticket includes quiz entry and a curry. There will also be musical performance on the evening.

Bar provided.

The night is a joint event between Welsh for Adults and the Garth Olwg Centre.

Evening through the medium of Welsh