Litla the Brave 🐘

Litlathebrave copy

8/12/18

£5 / £15 (Tocyn Teulu | Family Ticket)

2pm

 

 

Antur anhygoel Litla the Brave

Wrth i’r gwynt gwyllt godi a’r coed tywyll gwichian, mae Litla yn cychwyn ar y daith i’r tŷ gwag wrth ymyl y goedwig, yn benderfynol o ddarganfod yr hyn y mae wedi’i golli.

Mae popeth wedi mynd o’i le. Ac nid yw rhieni Litla yn helpu – maent yn llawer rhy brysur fel botanegwyr byd enwog! Ac felly mae’n rhaid i Litla, datrys y broblem cyn bod hi’n rhy hwyr.

Ymunwch â Litla wrth iddi ddod o hyd i gogydd Ffrangeg, atig tywyll a môr-forwyn diflas, er mwyn iddi drio achub ei ffrind mewn pryd.

Mae’n stori ddiddorol, doniol llawn cariad, colled ac eliffantod. Mae Flossy a Boo yn dod â’u brand hudolus o adrodd straeon eu hunain i’r sioe deuluol hon.

Gyda phypedau, cerddoriaeth a chymeriadau rhyfeddol, sioe sy’n tantio brwdfrydedd unrhyw blentyn.

 

____

 

 

The Legendary Adventure of Litla the Brave

As the wild wind howls and the dark trees creak, little Litla sets out for the empty house at the edge of the forest, determined to find what she has lost.

It’s all gone wrong. And Litla’s parents aren’t helping – they’re much too busy being incredibly clever world famous botanists. And so its up to Litla, to sort it all out before its too late.

Join Litla as she encounters a questionably French chef, a very dark attic and a rather bored and gloopy mermaid, in a race against time to save her friend.

A deliciously dark and funny tale of love, loss and elephants, Flossy and Boo bring their own magical brand of storytelling to this family show.

With puppetry, music and outrageous characters, this is a show that bubbles over with imagination.

 


Tocyn Teulu = 2 oedolyn, 2 plentyn

Family Ticket = 2 adults, 2 children