Stand-Up 😂 Tales From Wales

Llun TFW

30/11/18

£7 (Early Bird | Cyntaf i’r Felin)

£10

7pm

 


 

 

“Dau o’r sêr comedi Cymreig” (standupforcomedy.co.uk) yn dychwelyd gyda’u sioe comedi sy’n well nag o’r blaen!! Tales from Wales!

Mae Drew Taylor a Steffan Evans, sydd wedi cael eu disgrifio fel “dau foi y disgwylir iddynt lwyddo yn y byd comedi!” Mae Theatr Gwaun, yn dod â fersiwn estynedig, wedi’i gwella a’i ddiweddaru i leoliadau ledled Cymru a thu hwnt!

Mae ‘Tales from Wales’ yn cyffwrdd â’r holl bynciau cyfoes a phwysig megis: Hunaniaeth Gymreig, tarddiad baner Cymru, pwysigrwydd dwyieithrwydd a manteision chwarae Subutteo fel plentyn … Peidiwch a cholli’r noson!

“Four Stars!” – Fringereview.co.uk

Noder – Bydd y sioe yn cynnwys Steffan a Drew yn perfformio comedi 45-60 munud yr un gyda thoriad o 15 munud rhyngddynt.

 

Addas i unigolion sy’n 15+

Perfformiad trwy gyfrwng y Saesneg


 

“Two of the fastest rising stars of the Welsh comedy scene” (standupforcomedy.co.uk) return with their bigger, better and Welsher stand-up comedy show, Tales from Wales!
Drew Taylor and Steffan Evans, who’ve been described as “two guys destined for comedy greatness!” by Theatr Gwaun, bring an extended, improved and updated version of the show to multiple venues across Wales and beyond!
As heard on The Rhod Gilbert Show, The Jamie Owen Show and seen on BBC Wales’ SESH! Comedy web series.
Sharp observational comedy at its best, ‘Tales from Wales’ touches on all the hard hitting and important topics such as; Welsh identity, the origins of the Welsh flag, the importance of bilingualism and the benefits of playing hours of Subutteo as a child… Not to be missed!
“Four Stars!” – Fringereview.co.uk

Please Note – The show will consist of Steffan and Drew performing a 45-60 minute comedy set each with a 15 – 20 minute interval in between each act.

Suitable for individuals who are 15+

Performance through the medium of English