Yr Hugan Fach Goch 🐺 Little Red Riding Hood

red_riding_hood_main

Gan /By Theatr Y Sherman

27/11/18

£9

11am + 1:30pm

 


 

 

Mae’r Hugan Fach Goch yn ymweld â’i hannwyl Famgu ar ei phen ei hun am y tro cyntaf. Wrth ruthro trwy’r goedwig, mae hi’n cyfarfod y Blaidd llwglyd sy’n gwneud iddi sylweddoli’r harddwch o’i chwmpas. Mae’n arafu wrth blethu ei ffordd i fwthyn Mamgu gan bigo blodau ar ei ffordd. Mae wedi cymryd amser hir iddi gyrraedd yno, a fydd hi’n rhy hwyr?

Llawn swyn, caneuon a hwyl, mae’r fersiwn newydd hon o’r stori dylwyth teg enwog yn sioe Nadolig berffaith ar gyfer plant 3 – 6 oed a’u teuluoedd.

 

Gan The Brothers Grimm

Wedi’i Ddyfeisio a’i Gyfarwyddo gan Gethin Evans

Cynllunydd: Aled Wyn Williams

Cyfansoddwr, Telynegwr a Chyfarwyddwr Cerdd : Jak Poore

Cynllunydd Goleuo: Katy Morison

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg


 

Presented by The Sherman Theatre

By The Brothers Grimm

Devised & Directed by Gethin Evans

Designer Aled Wyn Williams

Composer, Lyricist & Musical Director Jak Poore

Lighting Designer Katy Morison

Visiting her beloved Granny on her own for the first time, Little Red Riding Hood rushes through the woods. A chance meeting with the hungry Wolf makes her realise she’s missing all the beauty in her surroundings. She slows down and weaves her way to Granny’s picking flowers as she goes. It’s taken such a long time to get there, will she be too late?

Full of charm, songs and fun, this new version of the classic tale is the perfect Christmas treat for children aged 3 – 6 and their families.


Performance language Welsh