Sieiloc

llun sieiloc

 

Gan /By Miles Productions

£14 / £1215/11/18

7:30pm

 


 

 

Cynhyrchiad deithiol orau yn yr iaith Gymraeg – Gwobrau theatr Cymru 2018

Drama un dyn newydd yn yr iaith Gymraeg oddi wrth y tîm a ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i’r llwyfan.

‘Stori ddigrif, drasig ac anghredadwy am fywyd Iddew enwocaf holl fyd ffuglen’

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc y benthyciwr arian Iddewig o’r Marsiandiwr o Fenis?

Mae drama un-dyn rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc – ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare – Tiwbal. Wrth ei ddyrchafu i ganol y llwyfan o’i rôl ymylol yn Y Marsiandiwr o Fenis, daw’n amlwg fod Tiwbal yn storïwr o fri, yn llawn o hiwmor, dichell a direidi. Ar ein siwrne, cawn gyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar eraill; yn eu plith mae Portia a Phontius Peilat, Romeo a Max Reinardt, Barabas a Richard Burbage. Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a’i bobl.

Awdur a Chyfarwyddwr: Gareth Armstrong

Cyfarwyddwr Cyswllt: Rhian Morgan

Perfformir gan Rhodri Miles

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg


 

Best touring production in Welsh – Wales theatre awards 2018

A new one man play in the Welsh language from the team that brought you Burton and Dylan Thomas: Clown in the Moon. ‘The tragic, funny and often unbelievable life of fiction’s most famous Jew’.

Is Shylock the Jewish moneylender from The Merchant of Venice a villain or victim?

Gareth Armstrong’s award winning solo play confronts these Jewish stereotypes through the eyes of his only friend – and the only other Jewish man in the whole of Shakespeare – Tubal. Promoted to centre stage from his minor role in The Merchant of Venice, he proves a born comic storyteller.

Celebrating the richness of Shakespeare’s language and conjuring up a whole cast of characters from Portia to Pontius Pilate, from Romeo to Max Reinhardt, and from Barabbas to Richard Burbage, this dazzling, moving, often hilarious play is a fascinating exploration of Shylock and his people. and

Directed by Gareth Armstrong

Associate Director: Rhian Morgan

Performed by Rhodri Miles

Performance through the medium of Welsh