[Wedi Gwerthu Allan | Sold Out] Nye & Jennie

25th October 1934: Welsh labour politician Aneurin Bevan (1897 - 1960), MP for Ebbw Vale leaving the Bloomsbury Registry Office, London with his new wife, former MP Jennie Lee shortly after their wedding. (Photo by H. F. Davis/Topical Press Agency/Getty Images)

Gan/by Theatr na nÓg

7/11/18

£14 / £12

7:30pm

 


 

 

Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi brwydro dros sosialaeth gyda’i gilydd; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn Sosialydd brwd cyn ei bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben.  Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw – un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif.

Perfformiad trwy gyfrwng y Saesneg


 

Aneurin Bevan and Jennie Lee were comrades and flatmates who together fought and preached for socialism as they saw it; he the Tredegar firebrand on the Labour backbenches, she the miner’s daughter from Fife who became a keen Socialist before she was old enough to vote.

 

Then they were married; he deeply in love with her; she on the rebound from a tragic love affair. Both of them were loved and loathed by their fellow MP’s; he the Bollinger Bolshevik; she his Lady Macbeth, the dark angel at his shoulder. Life together unfolded through the desolate war years, the trials of founding the NHS, and the vicious internal feuds of the 1950’s. But as it did so their love deepened and matured. This is the story of a partnership that became one of the outstanding political marriages of the twentieth century.

 

Written by Meredydd Barker

Shortlisted for Best Playwright in the English Language for NYE & JENNIE by Wales Theatre Awards

Produced by Aneurin Leisure and Theatr na nÓg / Cynhyrchiadau TNN Productions

 

Performance through the medium of English


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25th October 1934: Welsh labour politician Aneurin Bevan (1897 – 1960), MP for Ebbw Vale leaving the Bloomsbury Registry Office, London with his new wife, former MP Jennie Lee shortly after their wedding. (Photo by H. F. Davis/Topical Press Agency/Getty Images)