Ned and The Whale 🐳

nedFB-131/10/18

£5 / £15

2pm

 

 


 

Gan Flossy and Boo a Theatrau RhCT

Dyma stori forwrol llawn hud ac antur! Bydd ‘Ned and the Whale’ yn eich hwylio chi ar daith i helpu Ned i ddod o hyd i’w ddewrder, yn ogystal â datgelu’r gwir am Deyrnas yr Ysbïwyr.

 

Fe welwch chi diroedd od, dianc rhag y Trotwoods (yr efeilliaid drewllyd iawn) a hedfan drwy’r awyr yng nghwmni’r Clackerjacks. Byddwch chi’n plymio i mewn i’r daith yma am fachgen a’i forfil.

 

Yn dilyn eu llwyddiant â sioeau eraill ‘The Curiosity Shop’ a ‘The Legendary Adventure of Litla the Brave’, dyma Flossy and Boo yn cyflwyno sioe hudolus arall sy’n eich tywys chi’n ddi-ofn i ben pellaf eich dychymyg drwy eu dull adrodd straeon od ac unigryw.

 

 

Addas ar gyfer Oedran 4+

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

Perfformiad trwy gyfrwng y Saesneg


 

 

An RCT Theatres and Flossy and Boo co-production

 

A fishy tail of magic and adventure, Ned and the Whale will scoop you up and sail you away on a quest to help Ned find his courage, and discover the truth behind the mysterious Kingdom of Spies.

Encounter strange lands, dodge the incredibly smelly Trotwood twins, soar the sky with the Clackerjacks and jump feet first into this magical, musical journey of a boy and his whale.

 

Following on from their other hugely popular family shows of ‘The Curiosity Shop’ and ‘The Legendary Adventure of Litla the Brave’, Flossy and Boo bring you another spellbinding show that allows you to leap fearlessly into the far reaches of your imagination, with their own magical and bizarre brand of storytelling.

 

Age Guide 4+

Supported by Arts Council Wales

 

Performance through the medium of English