Na Nel! Wwww!

Dydd Mawrth 12 Mehefin – 13:00  –  Tuesday 12 June

Dydd Mercher 13 Mehefin  –  10:00 + 13:00 – Wednesdsay 13 June

£9

1

Na Nel! – sioe newydd sbon gan Arad Goch

Yn dilyn llwyddiant ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ a ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ rydym yn falch, ac yn gyffrous iawn, yn cyhoeddi mai cynhyrchiad newydd sbon Cwmni Theatr Arad Goch a fydd yn teithio Theatrau led led Cymru yn haf 2018 fydd ‘Na, Nel!’.
Sioe lwyfan Gymraeg newydd sbon gan Meleri Wyn James ar gyfer plant 6 i 11 oed a’u teuluoedd yn seiliedig ar ei llyfrau poblogaidd ‘Na, Nel!’. Cyfres llawn straeon dwl a direidus sy’n dilyn hynt a helynt Nel, y ferch ddrygionus sy’n llawn dychymyg. Dyma eich cyfle chi i weld byd doniol, dwl, cyffrous, llawn antur Nel yn y Theatr!

Na, Nel! – a brand new show by Arad Goch

Following the success of ‘Do I have to wake up? / Oes Rhaid i mi Ddeffro?’ and ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ we are pleased, and very excited, to announce that Cwmni Theatr Arad Goch will be touring Wales throughtout the summer of 2018 with a brand new production ‘Na, Nel!’.
A new Welsh-language stage play by Meleri Wyn James for 6-11 year olds and their families, based on her popular children’s books ‘Na, Nel!’. The novels follow Nel, the mischievous young girl with an exciting imagination as she faces all sorts of fun and adventures. This is your opportunity to see Nel’s crazy, funny, exciting world of adventures in the theatre!

5