The Invisible Man

The Invisible Man

Theatr Ignition
Y Dyn Anweledig
Addaswyd gan Derek Webb o stori glasurol HG Wells

Y syniad o anweledigrwydd – a’r manteision a allai roi i rhywun – Mae’n rhywbeth sydd wedi dwyn dychymyg miliynau ers i stori HG Wells’ ‘The Invisible Man’ gael ei gyhoeddi gyntaf.
Yn yr addasiad newydd cyflym hwn, mae pob un o’r rhannau yn cael eu chwarae gan dri actor -porthor, ficer, perchennog tafarn, cardotyn, morwr, meddyg, milwyr, a thorf cyfan o bobl, i’r dyn anweledig ei hun. Mae’n 90 munud o hwyl pur – ac mae’r ‘Invisible Man ‘ yn sioe sydd rhaid ei gweld!

Oed 12+
Cynhyrchiad trwy gyfrwng y Saesneg

 


 

 

Ignition Theatre
Adapted by Derek Webb from HG Wells’ classic story

The thought of invisibility – and the advantages it could bring to someone – It’s something that has captured the imagination of millions since the classic HG Wells’ story The Invisible Man was first published.
In this fast-paced, hilarious new adaptation, all the parts are played by just three actors, from railway porter, to vicar, to landlady, to tramp, to mariner, to doctor, to policemen, to a whole baying crowd of people, to The Invisible Man himself. It adds up to 90 minutes of pure fun – and makes the The Invisible Man a ‘must see!

Aged 12+

This is an English language production