Miss Julie

MissJulie_image19:30

27/04/2018

 

 

 

 

Cynhyrchiad Theatrau RhCT gyda chefnogaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru.
Addasiad newydd sbon o’r ddrama gyffrous yma, wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
Gwˆyl Ifan yw hoff gyfnod Miss Julie. Mae’n noswaith llawn dyhead, pan fydd rheolau yn cael eu torri,
rhwystrau dosbarth yn cael eu gosod o’r neilltu a gall meistres ifanc y maenordy ddawnsio gyda phwy
bynnag y mae hi ei eisiau. Mae hi’n dewis Jean, gwas ei thad, ac am ychydig oriau drwy’r cyfnos hir maen
nhw’n chwarae gêm sy’n gynyddol beryglus o ‘beth os’?
Wedi’i osod ar droad yr ugeinfed ganrif, mae’r adfywiad cyffrous yma o sioe glasurol Strindberg yn llawn
angerdd, pwˆer… a chwant!
Wedi’i gyfarwyddo gan Gareth John Bale sydd hefyd yn serenu yn y sioe!
Cynhyrchiad trwy gyfrwng y Gymraeg • Oedrannau 14+

 


 

An RCT Theatres Production supported by Arts Council Wales
A brand new adaptation of this stirring period drama presented in the Welsh Language.
Midsummer’s Eve is Miss Julie’s time, a night filled with desire, when rules are broken, class barriers are
set aside and the young mistress of the manor can dance with whomever she pleases. She chooses Jean,
her father’s valet, and for a few hours through the long twilight they play an increasingly dangerous game of
‘what if’?
Set at the turn of the 20th Century, this thrilling revival of Strindberg’s enduring classic is full of passion,
power… and lust!
Directed by and starring Gareth John Bale.
This is a Welsh language production • Recommended for ages 14+