The Flying Bedroom!

Flying Bedroom Promo Shoot Jan 2017 - 1

05/04/18

14:00

01443 570 075

£5 Sengl | Single

£15 Tocyn Teulu | Family Ticket

(2 Oedolyn, 2 Plentyn | 2 Adults 2 Children)

 

Sioe ddwyieithog i deuluoedd yn seiliedig ar lyfr gan Heather Dyer

“Mae llofft Elinor yn edrych yn gyffredin ond tydi o ddim.

Pan fydd Elinor yn cysgu, gall ei ‘stafell wely hedfan.”

Ymunwch ag Elinor a’i ‘stafell wely ar antur i diroedd pell, o dan y môr a draw i’r gofod pell. Dewch i ddarganfod ffrindiau newydd fel môr-ladron sy’n ymladd a gofodwyr anlwcus.

Stori antur glasurol drwy theatr ddawns, taflunio a phrofiadau synhwyraidd.

 

A bilingual family show based on the children’s book by Heather Dyer.

“Elinor’s bedroom looks ordinary but it isn’t.

When Elinor is asleep, her bedroom can fly.”

Join Elinor and her bedroom on an adventure to far off lands, under the sea and outer space. Discover new friends, battling pirates and hapless astronauts.