Diwrnod Crefftau i Oedolion ||| Adult Craft Day

copy-space-2518265_960_720[1]17/03/2018

£20 am 1 gweithdy/per workshop

Yn dilyn poblogrwydd a llwyddiant Diwrnod Crefftau llynedd bydd y Ganolfan yn cynnal diwrnod arall o weithdai. Dysgwch grefft gwbl newydd neu perffeithiwch sgil presennol yn y gweithdai hyn. Dewiswch un o’r gweithdai canlynol:
• Addurno cacennau bach
• Gosod blodau
• Creu Basged
• Creu gemwaith
• Creu sebon suo a halwynau ymolchi

I gadw lle ar un neu fwy o’r gweithdai gallwch ffonio’r Ganolfan ar 01443 570075
Following the popularity and success of last year’s Craft Day the Centre will hold another day of workshops. Learn an entirely new craft or perfect an existing skill in these one-off workshops. Choose one from the following workshops:
• Cupcake Decorating
• Flower arranging
• Basket Making
• Jewellery making
• Bath bomb and salt making

To book a place on one or more of the workshops please call the Centre on 01443 570075