Cyngerdd Tenovus Concert ||| Dyddiad Newydd ☀ New Date

TENOVUS-1Dyddiad Newydd!

04/05/2018

19:00

£5

 

Cyngerdd i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi ac i godi arian ar gyfer Gofal Canser Tenovus. Bydd perfformiadau gan Gôr Tenovus Pontypridd ‘Sing with us’, Côr 02Five, Grŵp Ukulele Garth Olwg a pherfformwyr lleol eraill. Gwledd o gerddoriaeth i fwynhau ar y noson! Dewch i fwynhau noson o adloniant difyr gyda’r teulu yn y Ganolfan. Bydd lluniaeth ysgafn ar werth ar y noson hefyd.

 

Tenovus Cancer Care’s Celebration of St David’s Day Concert. Featuring Tenovus Cancer Care’s Sing with Us Pontypridd Choir, O2Five Choir, Garth Olwg’s Ukulele group and other local performers. A feast of music to enjoy on the night! It’s an evening not to be missed with excellent entertainment suitable for all the family. Light refreshments will be on sale during the evening too.