Gweithdai hanner tymor i blant ||| Half term workshops for children

 

Gweithdai Hanner Tymor i Blant

20/2/18
Gweithdy pypedau
Dewch i greu pypedau amrywiol gan ddefnyddio deunydd gwahanol. Bydd yna gyfle i greu pyped hosan a phyped bys ffon lolipop yn ogystal â defnyddio’r pypedau i greu sioe fer ar ddiwedd y sesiwn.
Puppet workshop
Come and create a variety of puppets using different materials. There will be the opportunity to make a sock puppet a finger puppet and puppet using lollipop sticks. There will also be a chance to use the puppets to put together a short show at the end of the session.

21/2/18
Gweithdy creu offerynnau
Dewch i greu offerynnau lliwgar yn y gweithdy yma. Bydd yna gyfle i greu amrywiaeth eang o offerynnau gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u ailgylchu.
Musical instrument workshop
Come and create magnificent musical instruments in this workshop. There will be the chance to create a variety of different instruments using recycled materials.

22/2/18

Crefftau Gŵyl Ddewi
Dewch i fwynhau gwledd o grefftau Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi! Dyluniwch ddraig ddychrynllyd neu dewch i greu Cenhinen Pedr. Digon i wneud felly dewch yn llu.
St David’s Day crafts
Come and enjoy a workshop full of fun with plenty of Welsh crafts available to make and take home ready for St David’s Day! Dare to design and make your very own fire breathing dragon, or why not make a pin wheel daffodil. Plenty to do so come along

Mae’r gweithdai yn addas i blant 5-11 oed, maen nhw’n ddwyieithog felly mae yna groeso i bawb. Ffoniwch y Ganolfan i gadw lle 01443 570075.

The workshops are suitable for children age 5-11. The workshops will be run bilingually so everyone is welcome. Ring the Centre to book a place 01443 570075.