Woman of Flowers

http://theatrpena.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/flowers.png

10/02/2018

19:30

£14 / £12

 

by/gan SIÔN EIRIAN after/gan ddilyn SAUNDERS LEWIS

Cyd-Gynhyrchiad Theatr Pena | Taliesin Arts Centre Co-Production

Dyw Blodeuwedd ddim fel merched eraill. Fe’i consuriwyd o flodau gwyllt gan y dewin Gwydion a’i rhoi’n wraig berffaith i’r tywysog a’r rhyfelwr Lleu, ond mae gwylltineb natur yn rhan o’i gwead a phan ddeffroir ei nwydau synhwyrus mae’r canlyniadau yn rhai gwaedlyd a brawychus.

Mae Theatr Pena yn dychwelyd gyda cyd-gynhyrchiad cyntaf y Cwmni gyda Chanolfan y Celfyddydau Taliesin, gyda llwyfaniad deinamig a gweledol gyffrous o hen chwedl am frad a dial.

Mae Woman of Flowers yn addasiad barddonol cyhyrog o chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi gan yr awdur Cymraeg arobryn Siôn Eirian, ac mae’n cyfuno elfennau o ddrama fydryddol enwog Saunders Lewis gyda deunydd gwreiddiol i greu ffantasi hudolus a thywyll.

Mae hwn yn gynhyrchiad trwy gyfrwng y Saesneg.

 


 

 

Blodeuwedd isn’t like other women. Conjured from wild flowers by the wizard Gwydion to be the perfect wife for the warrior prince Llew, nature’s wild waves surge in her blood and when the dark desires woven into her nature are awakened the consequences are bloody for all around her.

Theatr Pena return with the Company’s first co-production with Taliesin Arts Centre, a dynamic and visually rich production of a very ancient tale of betrayal and retribution.

Woman of Flowers is a strikingly poetic reimagining of the Mabinogi myth of Blodeuwedd by award-winning Welsh writer Siôn Eirian in which he skilfully combines Saunders Lewis’s Welsh language verse drama of the same name with original material to create a captivating dark fantasy.

This is an English Language Production


Running Time: Approx. 1 hour 20 minutes [no interval]/ Hyd: Tua 1 awr 20 munud [heb egwyl]
12+

Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring Scheme
With additional support from Curo Advisers Limited and their strategic partners.
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru trwy gynllun Celfyddydau Perfformio Teithiol Cenedlaethol
Gyda chefnogaeth ychwanegol gan Curo Advisers Limited a’u partneriaid strategol.